front
Hebt u problemen met afnemers?

Of met leveranciers?

Zoekt u rechtsbijstand in strafzaken?

Hebt u vragen over bank- en effectenrecht?

Bespreek uw vraag dan eens vrijblijvend met een advocaat, die

zich toelegt op het midden- en kleinbedrijf,

ruime ervaring heeft met de rechtspraktijk,

zelf óók ondernemer is,

en aantrekkelijke tarieven hanteert.