front
Artikel 3 van de Boekhoudverordening 1998 van de Nederlandse Orde van Advocaten luidt:
  1. De advocaat is verplicht een stichting beheer derdengelden te hebben.
  2. De advocaat ziet erop toe dat derdengelden niet naar hem worden overgemaakt maar hetzij rechtstreeks naar de rechthebbende, hetzij naar de hem ter beschikking staande stichting derdengelden. (...)

Advocatenkantoor Mr W. Suermondt brengt de haar toevertrouwde derdengelden onder bij de

Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Mr W. Suermondt

De stichting is statutair gevestigd te Breda en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder dossiernummer 20110371

De adresgegevens van de stichting zijn:

Parkstraat 1A

4818SJ Breda

Telefoon: 076 - 531 93 97

Telefax: 076 - 531 93 98

E-mail: info@suermondt.nl

De stichting houdt voor alle derdengelden in Euro’s de volgende bankrekening aan:

nummer 9590018 bij Postbank N.V.

Dit is geen rentedragende rekening. Rentedragend beheer van derdengelden geschiedt door middel van termijndeposito’s en dient van geval tot geval te worden overeengekomen.